فاصله بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

فاصله: بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل تنها واشنگتن جهت حل بحران شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش می‌کند / قطر

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد: تنها واشنگتن است که جهت حل بحران شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش می‌کند و در صورتی که مذاکره با کشورهای محاصره کننده به حاکمیت قطر لط

تنها واشنگتن جهت حل بحران شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش می‌کند / قطر

قطر: تنها واشنگتن جهت حل بحران شورای همکاری خلیج فارس تلاش می کند

عبارات مهم : همکاری

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد: تنها واشنگتن است که جهت حل بحران شورای همکاری خلیج فارس تلاش می کند و در صورتی که مذاکره با کشورهای محاصره کننده به حاکمیت قطر لطمه برساند، ما این مذاکره را نخواهیم پذیرفت.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در برابر پارلمان این کشور گفت: هیچگونه مواضع مثبتی از سوی کشورهای محاصره کننده جهت حل بحران وجود ندارد و آنها تنها دنبال شدت یافتن اوضاع هستند. این کشورها امیدوار بودند که قطر از هم فرو بپاشد و نظام دیگری در کشور ما روی کار آید.

تنها واشنگتن جهت حل بحران شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش می‌کند / قطر

وی افزود: ما قصد خروج از شورای همکاری خلیج فارس را نداریم و تا زمانی که این شورا باقی باشد ما نیز به همکاری با آن خواهیم پرداخت. هیچگونه تلاش جدیدی جهت حل بحران شورای همکاری خلیج فارس جز از سوی آمریکا صورت نمی گیرد. راجع به نشست کمپ دیوید هنوز دعوتنامه ای جهت ما صادر نشده هست، ولی اگر دعوتنامه دریافت کنیم در این نشست حضور خواهیم یافت.

وزیر امور خارجه قطر گفت: هرگونه مذاکره ای با کشورهای محاصره کننده نباید به ضرر حاکمیت کشورمان باشد و باید توافقی راجع به اصول مهم مذاکرات حاصل شود.

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد: تنها واشنگتن است که جهت حل بحران شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش می‌کند و در صورتی که مذاکره با کشورهای محاصره کننده به حاکمیت قطر لط

وی گفت: هیچگونه دلایلی جهت بحران کنونی وجود ندارد و کشورهای محاصره کننده خواهان این هستند که قطر تحت قیومیت آنها قرار گیرد تا از منابعش سوءاستفاده کنند. معیارهای سیاست خارجی کشور ما بر برقراری روابط دوستانه با کشورهای دنیا و دفاع از پرسشها عربی و اسلامی و تلاش جهت تحکیم امنیت و صلح بین المللی متمرکز است.

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد: کشورهای محاصره کننده منشور شورای همکاری خلیج فارس را نقض کردند. اگر این کشورها دنبال ایجاد یک نهاد دیگر هستند، می توانند این نهاد را ایجاد کنند، ولی ما از شورای همکاری خلیج فارس خارج نمی شویم. این کشورها می خواهند بحران را به یک مساله عادی تبدیل کرده و جهت تضعیف اقتصاد قطر و وادار کردن آن جهت امتیازدهی بحران را ادامه دهند.

وزیر امور خارجه قطر راجع به بحران سوریه گفت: ما همواره از حل سیاسی بحران حمایت کرده و در کنار مردم سوریه هستیم.

تنها واشنگتن جهت حل بحران شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش می‌کند / قطر

وی راجع به بحران یمن نیز تاکید کرد: جنگ در یمن همچنان ادامه دارد و مردم این کشور با اوضاع انسانی دشواری روبرو هستند. ۲۰ میلیون یمنی زیر خط فقر هستند و بیماری های زیادی در میان آنها شیوع پیدا کرده است و شرایطی جهت حل سیاسی بحران وجود ندارد.

وزیر امور خارجه قطر راجع به لیبی نیز گفت: ما از توافقنامه الصخیرات حمایت کردیم و با اینکه بعضی کشورها از طرف های غیرمشروع حمایت می کنند، ما به حمایت از این توافقنامه پایبند بوده ایم.

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد: تنها واشنگتن است که جهت حل بحران شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش می‌کند و در صورتی که مذاکره با کشورهای محاصره کننده به حاکمیت قطر لط

وی راجع به روابط قطر و کشور عزیزمان ایران گفت: ما و کشور عزیزمان ایران راجع به سیاست خارجه اختلاف نظرهایی داریم و با اینکه کشور عزیزمان ایران در جریان محاصره از ما حمایت خواهد کرد ولی همچنان راجع به بعضی پرسشها مواضع متفاوتی داریم.

واژه های کلیدی: همکاری | کشورها | بحران سوریه | سیاست خارجه | وزیر امور خارجه | شورای همکاری خلیج فارس | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs