فاصله بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

فاصله: بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیحات مدیرکل زندان‌های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف خودکشی در اوین

مدیرکل زندان‌های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را اطراف خودکشی یکی از متهمان به نام «سینا قنبری» در زندان اوین ارائه داد.

توضیحات مدیرکل زندان‌های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف خودکشی در اوین

توضیحات مدیرکل زندان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف خودکشی در اوین

عبارات مهم : ایران

مدیرکل زندان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را اطراف خودکشی یکی از متهمان به نام «سینا قنبری» در زندان اوین ارائه داد.

مصطفی محبی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در بامداد روز شنبه مورخ 16 دی ماه امسال یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز کردن خود کرده است.

توضیحات مدیرکل زندان‌های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف خودکشی در اوین

وی افزود: بلافاصله مراتب به دادستان محترم اعلام و بازپرس دادسرای جنایی در محل زندان حضور یافت و از ماموران زندان و مطلعین تحقیق کرده و دستورات مورد نیاز را در این خصوص صادر کرده است.

واژه های کلیدی: ایران | زندان | خودکشی | زندانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs