فاصله بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

فاصله: بختیاری استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی کوتاه قدی در کودکی ریسک سکته در بزرگسالی را زیاد کردن می دهد

به گزارش مهر، پژوهشگران دانمارکی دریافتند زنان و مردانی که در سن ۷ سالگی به طور میانگین ۵ سانتی متر از همسن و سال های خود بلندقدتر هستند، در بزرگسالی بالغ بر ۱۱

کوتاه قدی در کودکی ریسک سکته در بزرگسالی را زیاد کردن می دهد

کوتاه قدی در کودکی ریسک سکته در بزرگسالی را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

به گفته محققان، یکی از فاکتورهای پرخطر احتمالی سکته، کوتاه قدی در کودکی هست.

به گزارش مهر، پژوهشگران دانمارکی دریافتند زنان و مردانی که در سن ۷ سالگی به طور میانگین ۵ سانتی متر از همسن و سال های خود بلندقدتر هستند، در بزرگسالی بالغ بر ۱۱ درصد کمتر دچار سکته ایسکمیک می شوند؛ این نوع سکته ناشی از لختگی خون است.

ریسک سکته هموراژیک هم که نوعی سکته ناشی از خونریزی در مغز هست، تا ۱۱ درصد در مردانی که به طور میانگین ۵ سانتیمتر بلندتر از همسن و سال های خود در سن ۷ سالگی بودند، کم کردن می یابد. در مورد این نوع سکته هیچ رابطه ای در زنان شناسایی نشد.

کوتاه قدی در کودکی ریسک سکته در بزرگسالی را زیاد کردن می دهد

«جنیفر لین بیکر»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان فردریکزبرگ دانمارک، در این باره می گوید: «قد کوتاه تر نشانه زیاد کردن ریسک سکته است.»

این مطالعه حدودا ۷۰ ساله مشمول بر بیش از ۳۱۰ هزار نفر بود. به گفته بیکر، اگرچه این مطالعه طولانی و بزرگ بوده، ولی هنوز اثبات نشده است که کوتاه قدی عامل بروز سکته است.

به گزارش مهر، پژوهشگران دانمارکی دریافتند زنان و مردانی که در سن ۷ سالگی به طور میانگین ۵ سانتی متر از همسن و سال های خود بلندقدتر هستند، در بزرگسالی بالغ بر ۱۱

در این مطالعه محققان بر قد کودکان از سن ۷ تا ۱۳ سالگی تمرکز کرده بودند. آنها به نتیجه های مشابهی در رابطه با ریسک سکته و اندازه قد در هر یک از این سنین پی بردند.

به گفته بیکر، یک مکانیسم احتمالی در مورد ارتباط قد و سکته ممکن است فشارخون باشد.

وی می گوید: «مشخص شده است است که افراد کوتاه قدتر فشارخون بالاتری دارند که در عوض ریسک سکته زیاد کردن می یابد.»

کوتاه قدی در کودکی ریسک سکته در بزرگسالی را زیاد کردن می دهد

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | فشارخون | قد کوتاه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs